Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Ιδιωτών

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας στον τομέα ασφάλισης αυτοκινήτων,  μας δίνουν τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις μέσα από μια ευρύτερη γκάμα ασφαλιστικών παροχών, ώστε να καλύπτουμε τους πελάτες μας ολιστικά.

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων. Τι ορίζει ο νόμος και ποιες είναι οι κυρώσεις;

Βάσει νομοθεσίας το όχημα που οδηγούμε πρέπει να είναι ασφαλισμένο, σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πρόστιμα, αλλά και διοικητικές κυρώσεις. Αν λάβουμε ειδοποιητήριο ότι το όχημα μας είναι ανασφάλιστο, θα πρέπει μέσα σε 8 ημέρες να πληρώσουμε το αντίστοιχο παράβολο αξίας 250 ευρώ και να προσκομίσουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση το πρόστιμο διπλασιάζεται. Επιλέγοντας την Imperial για την ασφάλισή σας εξασφαλίζετε πως θα έχετε έναν έμπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος θα φροντίζει να σας ενημερώνει εγκαίρως για την ασφάλισή του οχήματός σας και την ανανέωση της, έτσι ώστε να μη βρεθείτε ποτέ σε τέτοια δυσχερή θέση.

Διαβάστε περισσότερα για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης οδηγού

Ασφαλίσεις πυρός και κλοπής

Στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, οι ασφαλίσεις πυρός και κλοπής του οχήματος ανήκουν στις προαιρετικές καλύψεις. Αυτό σημαίνει, πως δεν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να έχουμε το όχημά μας ασφαλισμένο για τους εν λόγω κινδύνους, όμως καλό είναι να προνοήσουμε για αυτό, ώστε να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με δαπάνες που μπορούν να ανατρέψουν σε μεγάλο βαθμό τον οικονομικό προγραμματισμό μας.

Φτάνει μόνο να φανταστούμε τι θα γίνει αν μία μέρα το όχημά μας κλαπεί και κληθούμε να αγοράσουμε καινούργιο για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.

Διαβάστε περισσότερα για τις ασφαλίσεις Πυρός και Κλοπής οχημάτων

Ασφάλιση οχήματος για φυσικά φαινόμενα

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στην Ελλάδα με μεγαλύτερη συχνότητα φυσικά φαινόμενα, τα οποία έχουν μεν μικρή διάρκεια αλλά μεγάλη ισχύ, με αποτέλεσμα να προκαλούν σοβαρές ζημιές, εκτός των άλλων και σε οχήματα. Αξίζει να αναφερθεί, πως με την επέλαση της καταιγίδας «Μήδεια», την περίοδο 15 με 17 Φεβρουαρίου του 2021, είχαμε ζημιές σε πάνω από 1.000 οχήματα, ενώ οι αποζημιώσεις ανήλθαν άνω του ποσού των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για τις καλύψεις οχημάτων απο φυσικά φαινόμενα

Μικτή Ασφάλιση

Η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς η ασφάλιση «ιδίων ζημιών» διαφέρει από τα κλασικά ασφαλιστήρια ως προς το εξής: ενώ τα παραδοσιακά συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων καλύπτουν σε περίπτωση τροχαίου με δική μας υπαιτιότητα τη ζημιά του άλλου και όχι τη δική μας, η μικτή έρχεται να καλύψει και τη ζημιά στο δικό μας όχημα.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και τις υλικές ζημίες του αυτοκινήτου ή της μηχανής μας από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και αν εμείς φταίμε για το ατύχημα με βάση την απαλλαγή που έχουμε επιλέξει.

Διαβάστε περισσότερα για την μικτή ασφάλιση

Νομική Προστασία

Γιατί να έχουμε Νομική Προστασία στο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου μας;

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι μία προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο του οχήματός μας, ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε περίπτωση τροχαίου όπου υπάρχει διαφωνία περί της υπαιτιότητας ή του ποσού της αποζημίωσης, μας γλιτώνει από νομικές διαδικασίες και μεγάλα δικαστικά έξοδα.

Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες για υπαίτιους οδηγούς που δεν δέχονται την ευθύνη, αλλά και την μεγάλη ταλαιπωρία όλων των εμπλεκόμενων. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, για να αποφύγουμε μακροχρόνιες και πολύ δαπανηρές διαδικασίες. Σε πιο δύσκολες όμως υποθέσεις, όπως σε τροχαία ,λόγου χάρη, που έχει υπάρξει τραυματισμός ή θάνατος από αμέλεια αν φέρουμε υπαιτιότητα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ποινικά δικαστήρια. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να καλύψει όλα τα νομικά και δικαστικά έξοδα η ασφάλιση Νομικής Προστασίας.

Διαβάστε περισσότερα για την νομική Προστασία Οδηγού

Πράσινη κάρτα

Οι Πράσινες Κάρτες ή αλλιώς τα Πιστοποιητικά Διεθνούς Ασφάλισης εγγυώνται ότι έχουμε ασφαλισμένο το όχημά μας, για την απαραίτητη από το νόμο αστική ευθύνη, όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας, σύμφωνα με τους όρους και τα όρια κάλυψης που ισχύουν στη χώρα του ατυχήματος.

Οι πράσινες κάρτες εκδίδονται από το 1949 με στόχο να διευκολύνουν τις μετακινήσεις οχημάτων από χώρα σε χώρα και την αποζημίωση των παθόντων σε περίπτωση υλικών ή σωματικών βλαβών από τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή οχήματος που φέρει ξένες πινακίδες.

Ασφαλίσου με την εγγύηση της Imperial Insurance