Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ανασφάλιστα οχήματα

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων: Τι ορίζει ο νόμος και ποιες είναι οι κυρώσεις

Αν οδηγούμε ανασφάλιστο όχημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πρόστιμα αλλά και διοικητικές κυρώσεις βάσει της νομοθεσίας. Ειδικότερα αν πάρουμε ειδοποιητήριο ότι το όχημα είναι ανασφάλιστο θα πρέπει μέσα σε 8 ημέρες να πληρώσουμε παράβολο 250 € και να προσκομίσουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση το πρόστιμο διπλασιάζεται. Επιλέγοντας την Imperial για την ασφάλισή σας εξασφαλίζετε ότι θα έχετε έναν έμπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη ο οποίος θα φροντίζει να σας ενημερώνει εγκαίρως για την ασφάλισή σας και την ανανέωση αυτής έτσι ώστε να μη βρεθεί ποτέ ανασφάλιστο το όχημά σας.

Πότε ξεκινάει και πότε λήγει η ασφάλιση του αυτοκινήτου ή της μηχανής

Η περίοδος για την οποία είμαστε καλυμμένοι, με ημερομηνία και ώρα αναγράφεται πάνω στο συμβόλαιό μας. Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινάει όταν έχουμε καταβάλλει το ασφάλιστρο στην εταιρεία ή το διαμεσολαβητή μας. Πριν την κατάθεση των χρημάτων ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν μπορεί να πάρει το συμβόλαιο. Στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου σάς ειδοποιούμε πριν τη λήξη – από 15 ημέρες έως 1 μήνα ανάλογα με την προτίμησή σας – για να προχωρήσει η έκδοση του νέου ασφαλιστηρίου στο ορθό ασφαλιστικό κεφάλαιο έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα βρεθείτε ποτέ ανασφάλιστοι και ότι θα ασφαλίζετε το όχημά σας στην ορθή ασφαλιστική αξία και με τις καλύψεις που επιθυμείτε.

Οι κυρώσεις και οι ποινές

Ειδικότερα αν οι αστυνομικές αρχές μάς εντοπίσουν χωρίς συμβόλαιο αστικής ευθύνης προβαίνουν σε:

  • Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.
  • Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 € για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 € για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα 250 € για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.
  • Σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 €.

Γιατί είναι υποχρεωτική η Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του οχήματος μας δείχνει ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μας, τους συνεπιβαίνοντες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Αν τρακάρουμε ανασφάλιστοι ενδέχεται να κληθούμε να καταβάλλουμε αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν α) για Σωματικές Βλάβες 1.300.000 € ανά θύμα, και β) για Υλικές Ζημίες 1.300.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων. Η κάλυψη για Αστική Ευθύνη διασφαλίζει ότι άνθρωποι με βαρείς τραυματισμούς θα μπορέσουν να αποζημιωθούν προκειμένου να καλύψουν έξοδα διαβίωσης και θεραπειών.

Πότε μπορεί να ζητηθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να ζητηθεί σε περίπτωση τροχαίου ή σε οποιοδήποτε έλεγχο που θα γίνει από τα όργανα της αστυνομίας.

Ποια οχήματα δεν είναι υποχρεωμένα να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Χωρίς ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μπορούν να είναι τα οχήματα για τα οποία έχουμε καταθέσει πινακίδες. Αν το όχημά μας το χρησιμοποιούμε σπάνια ή είναι για καιρό αφημένο στο γκαράζ μας και φέρει κανονικά πινακίδες πρέπει να είναι ασφαλισμένο αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων μέσω των ηλεκτρονικών ελέγχων που γίνονται για τον εντοπισμό ανασφάλιστων από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους.

Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν το όχημά μας ή κάποιο άλλο είναι ασφαλισμένο

Υπάρχει μία ειδική εφαρμογή στο Κέντρο Πληροφοριών που ανήκει στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Οχημάτων μέσω της οποίας μπορούμε να ελέγξουμε την ασφάλισή μας. Μπαίνοντας στο link https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx μπορούμε συμπληρώνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου να δούμε αν το όχημά μας ή αυτό που τρακάραμε είναι ασφαλισμένο. Αν έχουμε πληρώσει το ασφάλιστρό μας αλλά το σύστημα δεν μας βρίσκει τότε πρέπει να επικοινωνήσουμε άμεσα με την ασφαλιστική μας εταιρεία για να επιλύσουμε το πρόβλημα και να αποφύγουμε το να πληρώσουμε εκατοντάδες ευρώ σε πρόστιμα.

 Ποιο είναι το κόστος της ασφάλισης

Τα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται από ασφαλιστική σε ασφαλιστική εταιρεία. Καλό είναι να κάνετε μία σύγκριση τιμών προκειμένου να επιλέξετε την ασφάλιση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Σημαντικό ρόλο στο κόστος του ασφαλίστρου για την κάλυψη της αστικής ευθύνης παίζει και η χρονική διάρκεια ασφάλισης .Αν ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή για ένα έτος σίγουρα θα πετύχουμε και το βέλτιστο ασφάλιστρο (από 15% έως 25% έκπτωση στο ετήσιο).

Επίσης, οι προαιρετικές καλύψεις που θα επιλέξουμε να συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριό μας για να καλυφθούμε από μεγαλύτερο εύρος κινδύνων (π.χ. πυρκαγιά, θραύση κρυστάλλων, νομική προστασία), πέραν της βασικής και υποχρεωτικής αστικής μας ευθύνης, παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού κόστους ασφάλισης.

Για τις μεικτές ασφαλίσεις οχημάτων βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής παίζουν η ασφαλιστική αξία του ασφαλιζόμενου οχήματος και κυρίως η minimum απαλλαγή σε περίπτωση ίδιων ζημιών που θα επιλέξουμε για το όχημά μας.

Όσο μικρότερη είναι η συμμετοχή μας στη ζημία τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος, και αντίστροφα όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή,  άρα και η οικονομική συμβολή μας στο κόστος επισκευής της προκληθείσας ίδιας ζημίας ,τόσο μειώνεται και το κόστος ασφάλισής μας.

Ασφαλίσου με την εγγύηση της Imperial Insurance