Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Επιχειρήσεων​

Ασφαλιστήριο στόλου οχημάτων

Ασφαλιστήριο στόλου οχημάτων

Τα οχήματα της επιχείρησής μας αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Μία μηχανική βλάβη ή ζημιά από πυρκαγιά ή κλοπή θα μπορούσε να μας δημιουργήσει πρόβλημα αφενός στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης αφετέρου στη βιωσιμότητά της.Φτάνει να σκεφτούμε τι θα γίνει αν σε μία μονάδα γαλακτοβιομηχανίας ή εταιρεία μεταφορών εκδηλωθεί φωτιά και καούν όλα τα οχήματα. Δεν είναι τυχαίο πως στις περισσότερες επιχειρήσεις τα οχήματα ασφαλίζονται και για προαιρετικές καλύψεις.


Πόσα οχήματα απαιτούνται για την ασφάλιση

Συνήθως, χρειάζεται μία εταιρεία να έχει στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 5 οχήματα προκειμένου να υπάρξει συμβόλαιο ασφάλισης στόλου οχημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν και εταιρείες που ζητούν πάνω από 10 οχήματα σε αυτού του τύπου τα συμβόλαια.


Εξατομικευμένα προγράμματα

Επειδή κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και η χρήση των οχημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, η επικοινωνία με τον ασφαλιστή σας θα σας οδηγήσει στο σωστό πρόγραμμα, αυτό που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας.


Τι δικαιολογητικά ζητούν οι ασφαλιστικές

Για να ασφαλίσουμε τα οχήματα της επιχείρησης πρέπει να δώσουμε στην ασφαλιστική σημαντικές πληροφορίες βάσει των οποίων θα γίνει και η εκτίμηση του κινδύνου. Σε αυτά συγκαταλέγονται:

  • Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας
  • Ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων
  • Το είδος των οχημάτων, αν είναι δηλαδή ΕΙΧ ή ΦΙΧ κ.λπ.
  • Η μάρκα, το μοντέλο και ο τύπος κάθε οχήματος
  • Φορολογήσιμοι ίπποι
  • Ιστορικό ζημιών τα τελευταία δύο τρία χρόνια
  • Ασφαλισμένη αξία

 

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης κάθε οχήματος καλύπτει α) για Σωματικές Βλάβες 1.300.000 € ανά θύμα, και β) για Υλικές Ζημίες 1.300.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

 

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


Πυρκαγιά:
Καλύπτει το ενδεχόμενο το όχημα να καεί από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη κ.ο.κ.


Ολική και Μερική Κλοπή:
Σε περίπτωση που όχημα ή μέρη οχήματος κλαπούν θα αποζημιωθούμε.


Οδική βοήθεια:
Αν κάποιο από τα οχήματα πάθουν μηχανική βλάβη ή εμπλακούν σε ατύχημα θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε συνεργείο και θα υπάρξει προσπάθεια επισκευής μιας μικρής ζημίας (π.χ. λάστιχο) αν αυτή μπορεί να επισκευαστεί άμεσα και εύκολα.


Θραύση Κρυστάλλων:
Αποζημιώνονται οι ζημιές στα κρύσταλλα όπως το παρμπρίζ και οι καθρέφτες.


Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα:
Αποζημιώνονται ζημίες που προκαλούνται από ανασφάλιστα οχήματα σε περίπτωση αποκλειστικής υπαιτιότητας του ανασφάλιστου οχήματος χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε για την αποζημίωσή μας στρεφόμενοι έναντι του υπαίτιου Οδηγού ή του Επικουρικού Κεφαλαίου.


Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς, Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου


Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά


Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια: Με δεδομένο ότι συνήθως τα οχήματα εταιρειών που μεταφέρουν εμπορεύματα διανύουν πολλά χιλιόμετρα και ενδέχεται να μετακινούνται εντός και εκτός των συνόρων της χώρας η οδική βοήθεια αποτελεί αναγκαιότητα. Έτσι διασφαλίζουμε πως όποια μηχανική βλάβη και αν συμβεί ή αν ακινητοποιηθεί το όχημα λόγω ατυχήματος μας καλύπτει η οδική ασφάλεια για τη μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο. 


Κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων


Νομική Προστασία Οχήματος:
Καλύπτει εξώδικες και δικαστικές δαπάνες σε περίπτωση που σε ατύχημα με υπαιτιότητα άλλου διεκδικούμε αποζημίωση ή σε περίπτωση που με υπαιτιότητα δική μας έχει προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος και χρειαζόμαστε εκπροσώπηση σε ποινικό δικαστήριο.


Κάλυψη για Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη
: Αν υπάρξει θάνατος ή τραυματισμός τότε η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει α)σε περίπτωση θανάτου στους συγγενείς το ποσό που προβλέπεται στο συμβόλαιο που μπορεί λόγου χάρη να είναι 15.000 ευρώ και σε περίπτωση β) ολικής ή μερικής ανικανότητας παρέχεται αποζημίωση στον οδηγό.


Πότε δεν αποζημιώνονται οι ζημιές

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καταβάλλουν αποζημιώσεις στις περιπτώσεις που ο υπαίτιος του ατυχήματος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών ουσιών. Στις εξαιρέσεις επίσης, περιλαμβάνονται η μη νόμιμη οδήγηση του οχήματος ή η μη κατοχή της άδεια οδήγησης του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση και πάντοτε σε συνεργασία με τον ασφαλιστή σας, πρέπει να είστε ενήμεροι για το τι ακριβώς προβλέπει το ασφαλιστήριό σας.


Απαλλαγή

Το ύψος της απαλλαγής είναι σημαντικό γι’ αυτό πρέπει από την αρχή, δηλαδή πριν ξεκινήσει να πληρώνει η ασφαλιστική μας, να ξέρουμε τι ποσοστό της ζημιάς καλύπτουμε.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.