Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Επιχειρήσεων​

Ασφάλιση τεχνικών έργων

Ασφάλιση τεχνικών έργων

Κάθε τεχνικό έργο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών που επηρεάζει. Η ασφάλιση τεχνικών έργων διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση έργων και την αδιάλειπτη λειτουργία τους όταν έχουν πια υλοποιηθεί. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου συνεπάγονται ευθύνες σε όσους εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων. Η ασφάλιση τεχνικών έργων διασφαλίζει ότι για καθετί απρόοπτο που θα προκύψει από λάθος ή παραλείψεις ή αμέλεια και θα ζημιώσει κάποιον τρίτο θα είστε καλυμμένοι. Στην Imperial Insurance η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι σε μεγάλης κλίμακας έργα η έκθεση στον κίνδυνο είναι μεγάλη και απαιτεί ασφάλιση.


Ποιοι είναι οι κίνδυνοι:

Για να υλοποιηθεί ένα τεχνικό έργο συμβάλλουν εκατοντάδες άνθρωποι με διαφορετικές ειδικότητες και ικανότητες τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην κατασκευή του στην πράξη. Οι πιθανότητες να υπάρξουν αστοχίες και λάθη είναι πολλές. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε να δημιουργούνται αξιώσεις για υλικές ζημιές που υφίσταται το έργο, για σωματικές βλάβες ή θάνατο σε εργάτες και τεχνικό προσωπικό, για ζημιές που γίνονται σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό και για υλικές ζημιές ή πρόκληση βλάβης ή θανάτου σε τρίτους. 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για τον τελευταίο κίνδυνο είναι οι κατολισθήσεις που έχουμε στα οδικά δίκτυα. Βάσει των περιπτώσεων που καταγράφονται συνήθως προκύπτουν αξιώσεις που συνδέονται με κινδύνους όπως:

 • Αστοχίες κατασκευής
 • Ζημιές από φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων
 • Αστική ευθύνη εργοδότη σε περίπτωση θανάτου ή πρόκλησης βλαβών σε εργαζόμενο. Ατυχήματα στη διαδικασία ανέγερσης, συντήρησης, επισκευής
 • Ζημιές από τη χρήση μηχανημάτων έργου ή τις εργασίες κατεδάφισης
 • Ανθρώπινη αμέλεια
 • Ζημιές σε αγωγούς ύδρευσης ή αποχέτευσης
 • Έκρηξη-φωτιά
 • Κακοτεχνία
 • Βραχυκύκλωμα
 • Λάθη στη μελέτη του έργου
 • Χρήση ελαττωματικών υλικών
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Κλοπές


Ποιους καλύπτουν τα συμβόλαια

Ασφαλισμένοι μπορεί να είναι τεχνικές εταιρείες, εργολάβοι, υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις και ο ιδιοκτήτης του έργου. Ποιες καλύψεις προσφέρει η ασφάλιση τεχνικών έργων:

1) κατά παντός κινδύνων εργολάβων,
2) κατά παντός κινδύνων ανέγερσης,
3) μηχανικού εξοπλισμού τεχνικών έργων,
4) αποπερατωμένων έργων και
5) ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ασφαλίζονται οι εργασίες κατασκευής, ο μηχανικός εξοπλισμός, τα εργαλεία συναρμολόγησης (μηχανές, γεννήτριες), ο εξοπλισμός του εργοταξίου και τα αποπερατωμένα έργα.


Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην ασφάλιση τεχνικών έργων τα συμβόλαια είναι σύνθετα στο περιεχόμενό τους. Ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει για ποια αξία έχει ασφαλίσει τα περιουσιακά του στοιχεία, ποιες εξαιρέσεις αναφέρονται στο συμβόλαιο, ποιες υποχρεώσεις φέρει ο ίδιος για δήλωση ζημιών και αν υπάρχει απαλλαγή και τι ύψος έχει.


Τι γίνεται σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερωθεί άμεσα ο ασφαλιστής σας και αν υπάρχουν θάνατοι ή τραυματισμοί ανθρώπων και οι αρχές. Και εδώ πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας για να γίνουν όλα σωστά ή να ενημερωθείτε άμεσα από τον ασφαλιστή σας. Η ασφαλιστική σας θα πραγματοποιήσει μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη πραγματογνωμοσύνη στην οποία θα ελεγχθούν η μελέτη του έργου, οι αναφορές της κατασκευής και τα τυχόν οικονομικά δεδομένα.


Το ύψος του ασφαλίστρου

Το κόστος της ασφάλισης στα τεχνικά έργα ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του έργου, την ασφαλιζόμενη αξία και την επικινδυνότητα που φέρει. Πρόκειται για μεγάλα έργα στα οποία λόγω μίας λανθασμένης ενέργειας ή ενός ατυχήματος μπορούν να δημιουργηθούν τεράστιες αξιώσεις και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε διασφαλιστεί από τον κίνδυνο διατάραξης του οικονομικού προϋπολογισμού μας σε περίπτωση απρόοπτου και ξαφνικού γεγονότος όπου θα πρέπει να υπάρχει αποκατάσταση των ζημιών και των αξιώσεων έναντι τρίτων.

Στην Imperial Insurance είμαστε δίπλα σας για να κάνουμε τα σύνθετα απλά και να αποτελέσουμε τον σύμβουλό σας στο έργο το οποίο εκπονείτε. Στην ασφάλισή σας θα είμαστε δίπλα σας από τον προασφαλιστικό έλεγχο μέχρι και την επέλευση του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και στα δύσκολα θα υπάρχει η καλύτερη δυνατή έκβαση των καταστάσεων.


Κατηγορίες ασφάλισης τεχνικών έργων ανάλογα με τον τύπο του έργου:

 • Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (C.A.R – Contractors All Risks)
  Καλύπτονται οι εργασίες βάση σύμβασης, ο εργοστασιακός εξοπλισμός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου – σκαλωσιές – εργαλεία – λυόμενες κατασκευές στέγαση προσωπικού, τα υλικά κατασκευής, τυχόν δαπάνες αποκομιδής ερειπίων, η Αστική Ευθύνη και οι ζημιές σε υπάρχουσα περιουσία.
 • Κατά παντός κινδύνου συναρμολογήσεως (E.A.R – Erection All Risks) 
  Καλύπτονται ζημιές κυρίως σε έργα συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητων μηχανημάτων και παραγωγικών μονάδων.
 • Κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού (C.P.M – Contractors’ Plant and Machinery)
  Καλύπτονται ζημιές στα οχήματα και στον μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα εργοτάξια
 • Ασφάλιση ολοκληρωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR – Civil Engineering Completed Risks)
  Καλύπτονται ζημιές σε έργα μετά την περάτωση και μέχρι την παράδοση τους
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (E.E.I – Electronic Equipment Insurance)
  Καλύπτονται ζημιές σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματα παρακολούθησης ηλεκτρονικών μονάδων και εγκαταστάσεων, μηχανήματα ιατρικής χρήσης, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, και εξοπλισμοί ραδιοτηλεοπτικών μονάδων.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.