Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Ιδιωτών

Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση σκαφών

Το σκάφος μας παρέχει μοναδική αίσθηση ελευθερίας και απόδρασης από την καθημερινότητα. Για να απολαύσουμε όμως, κάθε στιγμή ξέγνοιαστοι πρέπει να είμαστε ασφαλείς και ασφαλισμένοι. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πέρα από την εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, μας παρέχει και σημαντικές προαιρετικές καλύψεις.

Επιλέγοντας την Imperial εξασφαλίζουμε ότι θα έχετε έναν έμπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη, o οποίος θα φροντίζει να σας ενημερώνει εγκαίρως για την ασφάλισή σας, ώστε να μη βρεθεί ποτέ ανασφάλιστο το σκάφος σας και εσείς να απολαμβάνετε ξέγνοιαστοι τις αποδράσεις σας με ηρεμία και ασφάλεια.

 

Τι ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης στα σκάφη είναι όπως και στα οχήματα υποχρεωτική από το νόμο. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι σε ένα ατύχημα όσοι έχουν υποστεί ζημία θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Σύμφωνα με το Νόμο 4256/2014 και τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα,επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα.


Ειδικότερα:

Πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για:

  • Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 50.000 ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 500.000 ευρώ ανά συμβάν.
  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε 150.000 ευρώ.
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται 150.000 ευρώ.
  • Πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 gt υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6/2012 (Α’ 7). 

 

Για ποιους λόγους μας καλύπτει το συμβόλαιο αστικής ευθύνης

Αν προκαλέσουμε από πράξεις ή παραλείψεις μας με το ασφαλισμένο σκάφος:

Α) Απώλεια ζωής προσώπων

Β) Σωματική βλάβη προσώπων

Γ) Υλικές ζημίες

Δ) Θαλάσσια ρύπανση


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ασφαλιστούμε

Για να ασφαλίσουμε το σκάφος μας θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα Νομοθεσία και οι διατάξεις που αφορούν την άδεια του σκάφους. Το σκάφος πρέπει να είναι αξιόπλοο και να έχουμε όλα τα νόμιμα έγγραφα. 


Ποιες είναι οι προαιρετικές καλύψεις για το σκάφος μου

Στα σκάφη υπάρχει και η μικτή ασφάλεια, που καλύπτει τον ιδιοκτήτη για ζημιές που ίσως επέλθουν στο σκάφος από θαλάσσιους κινδύνους, πυρκαγιά, κλοπή του σκάφους ή του εξοπλισμού, προσάραξη, βύθιση, κακόβουλες ενέργειες, πρόσκρουση. Επίσης, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών καλύπτουν έξοδα ρυμούλκησης και ανέλκυσης του σκάφους, ανάλογα με τις προαιρετικές καλύψεις που θα επιλέξουμε. 


Τι είναι τα γεωγραφικά όρια πλεύσης και γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τι αναφέρεται στο συμβόλαιο

Το συμβόλαιό αναφέρει μέσα σε ποια γεωγραφικά όρια ισχύει το ασφαλιστήριο μας. Αυτό σημαίνει ότι αν συμβεί ατύχημα εκτός των ορίων αυτών η ασφαλιστική δεν θα μας καλύψει και ενδέχεται μάλιστα να ζητήσει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 


Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς ή κλοπής

Αν εμπλακούμε σε ατύχημα με το σκάφος μας, αν κλαπεί μέρος ή όλο το σκάφος πρέπει να ενημερώσουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία και τις αστυνομικές αρχές άμεσα. Οφείλουμε επίσης, να καταθέσουμε και στην ασφαλιστική μας την καταγγελία που έχουμε κάνει στις αρχές, προκειμένου να αποζημιωθούμε.

Αν το σκάφος έχει υποστεί ζημιά δεν προβαίνουμε σε επισκευή μέχρι να ενημερωθεί η ασφαλιστική και να υπάρξει καταγραφή της κατάστασης του σκάφους και του κόστους επισκευής του από ειδικό πραγματογνώμονα. Σε πολλά συμβόλαια αναφέρεται ότι αν ενεργήσουμε χωρίς τη συναίνεση της ασφαλιστικής, τότε η ασφαλιστική έχει το δικαίωμα να μη μας αποζημιώσει γι΄ αυτό και προσέχουμε να λειτουργήσουμε σε συνεννόηση με την ασφαλιστική μας εταιρεία, προκειμένου στην ορθή εκτίμηση της ζημίας και τη γρήγορη διευθέτησή της.


Κάνω θαλάσσια σπορ χρησιμοποιώντας το σκάφος μου. Πρέπει να το δηλώσω;

Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος σας για να κάνετε θαλάσσια σπορ (θαλάσσιο σκι, μπανάνα) πρέπει να το δηλώσετε στην ασφαλιστική σας για να αποζημιωθείτε σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα. Πιθανότατα, θα υπάρξει ένα επασφάλιστρο που δικαιολογείται λόγω της αύξησης του ρίσκου που αναλαμβάνει η ασφαλιστική μας, ωστόσο, εσείς θα είστε καλυμμένοι και ασφαλισμένοι για παν ενδεχόμενο.


Πότε δεν μας καλύπτει το συμβόλαιο

Στα περισσότερα συμβόλαια δεν καλύπτονται ζημιές στα σκάφη και έξοδα τα οποία προκύπτουν από πόλεμο, κατάληψη, ανταρσία, απεργία, εξεγέρσεις, κατάσχεση, περιορισμό ή συνεπεία αυτών. Επιπρόσθετα, η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά, απώλεια ή ευθύνη από ραδιενέργεια, πυρηνικό ή ατομικό όπλο.

Επίσης, η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει ατυχήματα που συμβαίνουν με δόλο καθώς και ζημιές που οφείλονται σε ελαττώματα του ασφαλιζόμενου σκάφους, για φθορές δηλαδή που υπεύθυνος είναι είτε ο κατασκευαστής είτε ο ιδιοκτήτης λόγω ελλιπούς συντήρησης (π.χ. μηχανολογικές βλάβες ως συνεπεία κακής συντήρησης ή κακής κατασκευής).

Ασφαλίζοντας το σκάφος σας στην Imperial Insurance είστε σίγουροι ότι μένει αδιαλείπτως ασφαλισμένο, όχι μόνο έναντι της υποχρεωτικής ασφάλισης σκαφών που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, αλλά και έναντι των κινδύνων που επιλέγετε και σας ενδιαφέρουν να είστε καλυμμένοι. Στην Imperial αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά, καθώς είναι βέβαιο πως θα λάβετε τη φιλική εξυπηρέτηση που σας αρμόζει στο βέλτιστο για εσάς δυνατό κόστος.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.