Ασφάλιση Ιδιωτών

Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας

Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορούμε να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας και να διασφαλίσουμε την πιο πολύτιμη περιουσία μας από φωτιά, σεισμό, πλημμύρες, αλλά και από πιο συχνούς κινδύνους – όπως η διάρρηξη ή το βραχυκύκλωμα. Στην αγορά υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα, που καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών για κύριες και εξοχικές κατοικίες.


Γιατί να ασφαλίσουμε την κατοικία μας

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι φυσικές καταστροφές και η σφοδρότητα με την οποία εκδηλώνονται. Πέραν της παραδοσιακά υψηλής σεισμικότητας της χώρας, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καταγράφονται πολλές πλημμύρες οι οποίες είναι συνέπεια ακραίων φυσικών φαινομένων. Από τη μεγάλη πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017 μέχρι και τις μεγάλες ζημιές από τον “Ιανό” τον Σεπτέμβριο του 2020, καταγράφονται περιουσιακές ζημίες μεγάλης κλίμακας. Επιπρόσθετα, κίνδυνοι από την καθημερινή μας διαβίωση στο σπίτι (όπως φωτιά από αναμμένες εστίες ή από βραχυκύκλωμα) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές τεράστιας αξίας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.


Ποιους αφορούν τα προγράμματα

Τα συμβόλαια μπορούν να γίνουν είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον ενοικιαστή και αφορούν ασφάλιση της κύριας ή εξοχικής κατοικίας μας, αλλά και την υποχρέωση του στεγαστικού μας δανείου. Σαν ιδιοκτήτες μας ενδιαφέρει τόσο η ασφάλιση του κτιρίου όσο και του περιεχομένου, ενώ σαν ενοικιαστές προσανατολιζόμαστε κυρίως στην ασφάλιση του περιεχομένου για να προστατεύσουμε αυτά που μας ανήκουν.

 

Ο ρόλος του ασφαλιστή

Η Imperial είναι ο σύμβουλος για την προστασία της περιουσίας μας. Ένας συνεργάτης της, θα αναλάβει να εκπονήσει έκθεση αναγκών, θα αναλύσει τα δεδομένα και θα προτείνει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Τα ασφαλιστικά προγράμματα μπορούν να προστατεύσουν πλήρως την περιουσία μας καλύπτοντας το κτίριο αλλά και το περιεχόμενό του (οικοσκευές) από γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική καταστροφή. Οι εναλλακτικές είναι πολλές, ωστόσο πρέπει να επιλέξουμε ορθά και με σωστά κριτήρια.

 

Τα ασφαλιστήρια κατοικίας γενικά καλύπτουν ενδεικτικά ζημιές από:

 

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Βραχυκύκλωμα
 • Κλοπή
 • Ζημιές από διάρρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κακόβουλες/τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Αμοιβές μηχανικών

 

Απαλλαγές

Απαλλαγή είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου, δηλαδή το πρώτο ποσό της ζημιάς που βαραίνει τον ίδιο και όχι την ασφαλιστική εταιρεία.  Το ύψος του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στον κάθε κίνδυνο, αναγράφεται πάντοτε στο συμβόλαιο μας.

 

Πώς αποζημιωνόμαστε

Μετά από μία ζημιά η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε με τον ασφαλιστή μας. Πρώτα, πρέπει να συμπληρώσουμε τη Δήλωση Ζημιάς της ασφαλιστικής μας εταιρείας, η οποία θα αναγράφει την αιτία της ζημιάς και θα περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των ζημιών και των απωλειών. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε από τον ασφαλιστή μας καθώς, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των ζημιών και ο χώρος να μην υποστεί καμία αλλαγή μέχρι να συλλέξει η ασφαλιστική μας εταιρεία όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σε δεύτερο χρόνο, για ό,τι επισκευαστεί, θα πρέπει να κρατήσουμε τα τιμολόγια προκειμένου να αποδείξουμε το ύψος της ζημίας στην ασφαλιστική μας εταιρεία.

 

Πού μπορούμε να ασφαλίσουμε την κατοικία μας αν έχουμε ενυπόθηκο δάνειο

Ο δανειολήπτης έχει πάντα το δικαίωμα να διαλέξει ο ίδιος πού θα ασφαλιστεί και ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα επιλέξει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μας προτείνει το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο έχει εκδώσει το δάνειό μας, καθώς είναι συνήθως αρκετά υψηλότερο από εκείνο της αγοράς. Είναι καλό λοιπόν να συμβουλευτούμε έναν συνεργάτη της  Imperial για τις εναλλακτικές μας και για το πώς θα έχουμε τη βέλτιστη κάλυψη της κατοικίας μας. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας να πληροί τις καλύψεις που απαιτούνται στη δανειακή μας σύμβαση.

 

Ποιες ζημιές δεν καλύπτονται

Στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας δεν καλύπτονται: 

 1.  ζημιές που είναι συνέπεια κινήματος 
 2.  απώλειες που είναι απόρροια βαριάς αμέλειας ή δόλου
 3.  σφάλματα ή ελαττώματα στο κτίριο και το περιεχόμενο λόγου φυσιολογικής φθορά, εν παραδείγματι ή παλαιότητας.

 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ασφάλιστρο

Για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων συνυπολογίζονται διάφοροι παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρονται η υλικοτεχνική υποδομή, η παλαιότητά, η περιοχή που είναι το κτίσμα και η επικινδυνότητα.

 

Τι πρέπει να προσέξουμε

Όπως σε κάθε ασφάλιση έτσι και στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας πρέπει να ενημερώνουμε τον ασφαλιστή μας αν προκύψει κάποια αλλαγή σε σχέση με την περιουσία που έχουμε ασφαλίσει.

 

Υπασφάλιση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την πραγματική αξία του σπιτιού μας, προκειμένου να αποφύγουμε την υπασφάλιση.

Υπασφάλιση έχουμε στην περίπτωση όπου δηλώνουμε στην ασφαλιστική μας εταιρεία αξία χαμηλότερης της πραγματικής και αντίστοιχα πληρώνουμε ασφάλιστρα λιγότερα από τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωσή μας θα είναι αντίστοιχα χαμηλότερη. Για παράδειγμα έστω πως δηλώνουμε σαν αξία ενός σπιτιού το ποσό των €100.000, ενώ στην πραγματικότητα αξίζει €200.000. Κατ’ επέκταση πληρώνουμε τα μισά ασφάλιστρα από όσα θα έπρεπε. Έτσι, σε περίπτωση ζημίας ύψους €20.000, η ασφαλιστική θα μας αποζημιώσει αντίστοιχα για €10.000, δηλαδή όσο ήταν και η υπασφάλισή μας ποσοστιαία.

Για τον λόγο αυτό, για να αποφύγουμε δηλαδή τον κίνδυνο της υπασφάλισης, οι ασφαλιστικές μας προτείνουν συνήθως ένα ελάχιστο ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο του σπιτιού μας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος της Imperial είναι πάντοτε διαθέσιμος για να σας εξυπηρετήσει, απαντώντας σε οποιοδήποτε αίτημα ή περαιτέρω απορία σχετικά με την ασφάλιση της κατοικία σας.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.