Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Επιχειρήσεων​

Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Τα διακινούμενα εμπορεύματα είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και οποιαδήποτε ζημιά που δεν είναι ασφαλισμένη μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές επιπτώσεις για την επιχείρηση αλλά και τον μεταφορέα. Σε όλο το φάσμα των εργασιών από την αποθήκευση μέχρι και τη μεταφορά τους τα εμπορεύματα είναι εκτεθειμένα σε πλήθος κινδύνων.


Ποιος φέρει ευθύνη στη μεταφορά

Από τη στιγμή που ο μεταφορέας παραλαμβάνει τα εμπορεύματα μέχρι τη στιγμή που τα παραδίδει έχει και την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία θα παραδοθούν. Τυχόν αλλοιώσεις, ζημιές ή απώλεια βαραίνουν τον ίδιο.


Τα συμβόλαια

Τα συμβόλαια ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων βασίζονται στις τρεις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Cargo Clauses A,B ή C).

Στην Imperial Insurance έχουμε εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα σας λύσουν κάθε απορία. Επικοινωνήστε με ένα σύμβουλό μας για να μάθετε μέσα από ποια προγράμματα μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας και ποιο συμβόλαιο μπορεί να σας παράσχει ολιστική κάλυψη.

Τα προϊόντα που ασφαλίζονται αφορούν όλο το εύρος των βιομηχανιών από τα τρόφιμα και τα ποτά μέχρι είδη τεχνολογίας, μηχανολογικό εξοπλισμό, μέταλλα κ.ά. Οι ασφαλιστικές λύσεις που υπάρχουν καλύπτουν τη διακίνηση με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μέσο μεταφοράς –όπως φορτηγά, αεροπλάνα και πλοία – εντός και εκτός συνόρων.


Ποιες καλύψεις υπάρχουν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια:

 • Κλοπή του φορτίου
 • Ζημίες στο φορτίο από ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το μεταφορικό μέσο. Εν προκειμένω τα συμβόλαια καλύπτουν τις περιπτώσεις ανατροπής, πρόσκρουσης, σύγκρουσης, βύθισης του μεταφορικούς μέσου (αυτοκίνητο, φορτηγό, τρένο, πλοίο)
 • Πυρκαγιά στο μεταφορικό μέσο
 • Εκβολή του φορτίου στη θάλασσα
 • Ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό
 • Κίνδυνοι Πολέμου
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Ζημιές από βροχή
 • Ζημιές από επαφή με ξένες ουσίες

 

Τι ορίζει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το Ν.3887/2010 οι μεταφορικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) για την αποκατάσταση της ζημίας που μπορεί να επέλθει στο φορτωτή από ευθύνη του μεταφορέα. Η μη τήρηση της υποχρέωσής τους οδηγεί σε στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τόσο της επιχείρησης όσο και των μετόχων / εταίρων της για ένα έτος και, σε περίπτωση υποτροπής, διά παντός. 

Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για τη ζημιά στα εμπορεύματα όταν αποδεικνύεται ότι η βλάβη είναι απόρροια λανθασμένης ενέργειας ή λανθασμένων αποφάσεων άλλων ή οφείλεται σε ελάττωμα των μεταφερόμενων προϊόντων.

Ο μεταφορέας επίσης δεν ευθύνεται αν αποδειχθεί ότι υπήρξε ανωτέρα βία, ότι δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε ούτε να αποφύγει την εν λόγω ζημιά.


Ποιους καλύπτει η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

 • Τον ιδιοκτήτη του φορτίου για ζημιές ή απώλειες κατά τη μεταφορά του φορτίου
 • Το μεταφορέα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και ζημιές ή απώλειες
 • Την αστική ευθύνη Διαμεταφορέα για τη ζημιά που μπορεί να προκύψει σε εμπορεύματα τρίτων
 • Οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου
 • Όσο είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οφείλετε να λαμβάνετε όλες τις λογικές προφυλάξεις για την ασφάλεια της περιουσίας και να τηρείτε ακριβές αρχείο των ασφαλισμένων αξιών.

 

Βασικές εξαιρέσεις

 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποζημιώνουν σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται:
 • Συνήθης φθορά στα εμπορεύματα
 • Εσκεμμένη κακή συμπεριφορά του ασφαλισμένου
 • Ακατάλληλη συσκευασία ή στοιβασίαΣυνήθης διαρροή και συνήθης απώλεια βάρους ή όγκου
 • Καθυστέρηση ανεξαρτήτως αιτίας
 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων και Πειρατεία (για ρήτρες Β και C)
 • Πόλεμος, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ίδιο Ελάττωμα που αποδίδεται στο εμπόρευμα
 • Ακατάλληλο μέσο μεταφοράς

 

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το ασφάλιστρο

Στην ασφάλιση εμπορευμάτων προσμετρώνται πολλοί παράγοντες. Λαμβάνονται υπόψη το είδος του εμπορεύματος και η ευπάθειά του, ο υποψήφιος πελάτης, η συσκευασία του προϊόντος και ο βαθμός προστασίας του και συντήρησής του καθώς και το μεταφορικό μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να φτάσει το εμπόρευμα στον προορισμό του.

Στην Imperial Insurance έχουμε πολύχρονη εμπειρία σε όλο το φάσμα των εταιρειών στον τομέα της Ασφάλισης Μεταφορών.

Διαθέτουμε επίσης συνεργάτες με τεχνογνωσία και αξιόπιστες λύσεις για την κάλυψη της επιχείρησής σας στο βέλτιστο δυνατό κόστος διασφαλίζοντας ότι θα είστε συνεχώς ασφαλισμένοι για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας τόσο για την εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση όσο και έναντι των συνήθων κινδύνων που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά εμπορευμάτων.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.