Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Επαγγελματικής
& Γενικής Αστικής Ευθύνης

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Κάθε επαγγελματίας μπορεί στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του να υποπέσει σε λάθη ή παραλείψεις που θα ζημιώσουν τρίτους. Σε πολλές περιπτώσεις όπως η μελέτη ενός μηχανικού, οι ενέργειες ενός γιατρού ή η αμέλεια ενός λογιστή οδήγησαν σε πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες και οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποζημιώσεις υπέρ τρίτων.

Προκειμένου οι επαγγελματίες να διασφαλίσουν ότι δεν θα διακυβευτεί η προσωπική τους περιουσία,  σε περίπτωση που άθελα τους ζημιώσουν κάποιον τρίτο, αλλά και για να έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώσουν τους πελάτες τους, μπορούν  να προνοήσουν για την ασφαλιστική τους κάλυψη με ένα συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Ένα ασφαλιστήριο μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τη φήμη σας και να διαχειριστείτε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Στην Imperial Insurance θα βρείτε σε αυτό το πεδίο έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, που θα σας κατευθύνει σωστά την κρίσιμη στιγμή και θα είναι δίπλα σας σε οτιδήποτε και αν συμβεί.


Τι καλύπτει

Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει τον επαγγελματία για το θάνατο, τη βλάβη ή τις υλικές ζημίες που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του. Σαν τρίτοι δεν νοούνται μόνο οι πελάτες αλλά και οι συνεργάτες, καθώς και οι εργαζόμενοι. Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν πολλά προγράμματα που διαφοροποιούνται ως προς τις καλύψεις.


Για ποιες ειδικότητες υφίστανται ασφαλιστικές λύσεις

Οι ασφαλιστικές καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Αστική Ευθύνη Γιατρού
 • Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητή
 • Αστική Ευθύνη Δικηγόρου
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού
 • Αστική Ευθύνη Νηπιαγωγείων – Παιδικών Σταθμών
 • Αστική Ευθύνη Αρχιτέκτονα/ Πολιτικού Μηχανικού
 • Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου
 • Αστική Ευθύνη Υδραυλικού
 • Αστική Ευθύνη TourOperators
 • Αστική Ευθύνη ΚΤΕΟ
 • Αστική Ευθύνη για Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Αστικής Ευθύνη για Υπηρεσίες Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη γυμναστηρίων και αθλητικών χώρων

 

Γενική Αστική Ευθύνη

Ποιες καλύψεις έχουν τα συμβόλαια:

 • Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
 • Αστική Ευθύνη από χρήση εσωτερικών μεταφορικών μέσων
 • Τροφική Δηλητηρίαση
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου
 • Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
 • Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
 • Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Πτώση φωτεινών επιγραφών
 • Αστική Ευθύνη Συνεπεία Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων
 • Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

 

Αξιώσεις εκατομμυρίων

Οι αξιώσεις σε μία περίπτωση αστικής επαγγελματικής ευθύνης μπορεί να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που πολλές επιχειρήσεις θέτουν σαν προϋπόθεση για τη συνεργασία την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης.

Ειδικά σε ιατρικές περιπτώσεις, που κατά καιρούς δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις για ιατρικά λάθη, οι αποζημιώσεις ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, βαραίνοντας τόσο τα νοσοκομειακά ιδρύματα όσο και τους γιατρούς. Για τον λόγο αυτό, η ασφάλιση επαγγελματικής και γενικής αστικής ευθύνης έχει καταστεί ένα από τα πιο δημοφιλή ασφαλιστικά προϊόντα.

Αποτελεί την πρώτη επιλογή για  επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προκειμένου να είναι πλήρως καλυμμένοι έναντι απαιτήσεων τρίτων. Επιπροσθέτως, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, δείγμα υψηλής επαγγελματικής συνείδησης και υπευθυνότητας της εκάστοτε επιχείρησης και του κάθε επαγγελματία, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον.


Δικηγορικές αμοιβές

Στα συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης προβλέπεται και η κάλυψη δαπανών που αφορούν δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό για τα έξοδα αυτά. Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή σας για το τι ακριβώς αναφέρεται στο συμβόλαιό σας και αν προϋποθέτει την ενημέρωση της ασφαλιστικής ή την συμμετοχή της στο συνήγορο που θα επιλέξετε.


Όρια κάλυψης

Σημαντική παράμετρος του συμβολαίου σας είναι τα όρια κάλυψης, δηλαδή το ποσό μέχρι το οποίο καλύπτεστε αν χρειαστεί να αποζημιώσετε κάποιον τρίτο για τη βλάβη που του προκαλέσατε. Ο ασφαλιστής σας θα πρέπει να σας ενημερώσει για τα όρια κάλυψης στις σωματικές βλάβες, τις υλικές ζημιές, το ομαδικό ατύχημα και το σύνολο της ευθύνης της εταιρείας.

Στην Imperial θα σας εξηγήσουμε κάθε τι σημαντικό και θα δημιουργήσουμε ένα συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους για να γνωρίζετε εξαρχής τις καλύψεις σας και τις υποχρεώσεις σας έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας. 

Η ποικιλία των προγραμμάτων μάς δίνει την ευελιξία να σας παρέχουμε λύσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Ο σύμβουλός μας θα σας προτείνει τα όρια που ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση και θα σας εξασφαλίσει τη βέλτιστη λύση.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.