Ασφάλιση Κατοικίας

από 1€ /τ.μ.

Your Reliable Partner

+ 50 Χρόνια Ιστορία

Η επιτυχημένη πορεία μας στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης ξεπερνάει ήδη τα 50 χρόνια. Στο διάστημα αυτό υποστηρίξαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ασφαλιστικά, ιδιώτες και επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές σε όλους τους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των μεταφορών και του αυτοκινήτου.

Quality Insurance Services

Γιατί να ασφαλιστείτε στην Imperial

Όραμα του Ομίλου Εταιρειών Imperial είναι να προσφέρει τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα και άριστες ασφαλιστικές υπηρεσίες με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει στην Ελληνική και Διεθνή ασφαλιστική αγορά, σε επαγγελματίες και ιδιώτες συνεργαζόμενη με τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδας.

Η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα

Ασφάλιση Περιουσίας

Ασφάλιση Επαγγελματικής Και Γενικής Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Υγείας

Ασφάλιση Ζωής

Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων