Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Νομική Προστασία Οδηγού

Γιατί να έχουμε Νομική Προστασία στο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου μας

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι μία προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο του οχήματός μας. Αν και δεν είναι υποχρεωτική είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μας γλιτώνει από νομικές διαδικασίες και μεγάλα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση τροχαίου όπου υπάρχει διαφωνία περί της υπαιτιότητας ή του ποσού της αποζημίωσης. Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες ταλαιπωρίας για υπαίτιους οδηγούς που δεν δέχονται την ευθύνη.

 

Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για να αποφύγουμε μακροχρόνιες διαδικασίες για τις οποίες αγνοούμε και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δαπανήσουμε. Σε πιο δύσκολες υποθέσεις όπου σε τροχαία έχει υπάρξει λόγου χάρη τραυματισμός ή θάνατος από αμέλεια αν φέρουμε υπαιτιότητα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ποινικά δικαστήρια. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να καλύψει όλα τα νομικά και δικαστικά έξοδα η ασφάλιση Νομικής Προστασίας.

 

Όταν δεν έχουμε υπαιτιότητα

Όταν υπάρχει ατύχημα ή τροχαίο και εμείς δεν φταίμε τότε η κάλυψη της Νομικής Προστασίας μπορεί να μας βοηθήσει προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι δικαιούμαστε. Στην περίπτωση που ο οδηγός που φταίει δεν δέχεται την ευθύνη του ή που υπάρχει αμφισβήτηση της υπαιτιότητας, μέσα από το συμβόλαιο κινούνται οι διαδικασίες προκειμένου να αποζημιωθούμε. 

 

Έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε τυχόν νοσοκομειακά έξοδα και που είναι συνέπεια του τροχαίου, δαπάνες για την επισκευή του οχήματός μας, ηθική βλάβη όταν υπάρχει τραυματισμός δικός μας ή επιβάτη ακόμα και τη ζημιά που επιβαρυνόμαστε από το όχημά μας για τις ημέρες που δεν θα το έχουμε, έξοδα αποκατάστασης (π.χ. νοσοκόμας ή συνοδού προσώπου) απώλεια εισοδήματος, δαπάνη βελτιωμένης διατροφής κ.λπ. Το σίγουρο είναι ότι με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στο δικαστικό μας σύστημα και την αμφιβολία για το αν θα δικαιωθούμε ενδέχεται να μην μπαίναμε στη διαδικασία να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.

 

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας η κατάσταση γίνεται πολύ απλή και χωρίς κόστος για εμάς.

 

Ακόμα και όταν φταίμε

Καλυπτόμαστε σε τρεις σημαντικές περιπτώσεις: α) σε τροχαίες παραβάσεις μέσα από το συμβόλαιο καλύπτονται τα έξοδα της ποινικής υπεράσπισης, β) αν μας αφαιρέσουν την άδεια, το δίπλωμα και τις πινακίδες μέσω του συμβολαίου μας γίνονται οι προσφυγές και οι ενστάσεις στις αρμόδιες αρχές και γ) αν υπάρξει τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο τον οποίο προκαλέσαμε από αμέλεια τότε μέσω του συμβολαίου μας θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπεράσπισής μας στο ποινικό δικαστήριο.

 

Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων

Καλύπτει την εξώδικη και δικαστική κατοχύρωση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου, σαν κυρίου ή κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος σε περίπτωση που γεννώνται διαφορές από την ανταλλαγή, πώληση ή επισκευή του οχήματος. Η ανωτέρω σύμβαση θα πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.

 

Νομική Προστασία διαφορών με την ασφαλιστική εταιρεία

Πρόκειται για κάλυψη δαπανών οι οποίες αφορούν εξώδικη ή δικαστική διευθέτηση διαφορών που έχουμε με την ασφαλιστική μας εταιρεία και αφορούν λόγου χάρη την αποζημίωσή μας από την κλοπή του αυτοκινήτου ή της μηχανής ή ζημιές από φωτιά, φυσικά φαινόμενα κ.λπ.

 

Τι καλύπτει σε έξοδα

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτει σειρά σημαντικών εξόδων που αν θα έπρεπε να τα καταβάλλουμε οι ίδιοι θα το σκεφτόμασταν διπλά. Καταρχήν καλύπτει την αμοιβή του δικηγόρου που θα μας εκπροσωπήσει και τα δικαστικά έξοδα. Εν συνεχεία μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καταβάλλονται και οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών καθώς και ενδεχόμενες αποζημιώσεις πραγματογνωμόνων των οποίων η έκθεση μπορεί να χρειαστεί στην πορεία της δίκης.

 

Ποιον προστατεύει η Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού

Τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα στο ασφαλισμένο όχημα, όποιον με την άδεια του ασφαλισμένου οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους επιβαίνοντες. Τον ασφαλισμένο προσωπικά σαν οδηγό άλλου οχήματος που δεν ανήκει σε αυτόν. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται για διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων των συνασφαλισμένων εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου.

 

Πόσο μας κοστίζει και πόσο μας καλύπτει

Από εταιρεία σε εταιρεία υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά το κόστος και την κάλυψη. Ωστόσο με ένα εξαιρετικά μικρό ποσό εξασφαλίζουμε σημαντικές δαπάνες. Λόγου χάρη σε ένα συμβόλαιο οχήματος που έχουμε βάλει Νομική Προστασία πληρώνουμε καθαρό ασφάλιστρο 2-3 ευρώ και καλυπτόμαστε για δικαστικές δαπάνες από €3.000 έως €5.000+ ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ασφαλίσου με την εγγύηση της Imperial Insurance